SATIN AL

Kitap Satışları Kitap Yurdu aracılığıyla gerçekleşmektedirModern Bireyi Eğitmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Tedrisat, Terbiye ve Eğitim

Osmanlı modernleşme tecrübesini doğru anlamak, yetiştirilmek istenen yeni insanı keşfetmenin adeta ön şartıdır. Dünyadaki modernleşen bütün eğitim sistemleriyle paralel zamanlı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda da eğitim, bir kamu hizmeti olarak 19. yüzyılda gündeme gelmiştir. Modernleşmeyle birlikte eğitimin devlet tarafından organize edilmesi, özellikle de parasız ilk eğitimin zorunlu hâle gelmesi ile eğitim yaygınlaşmış, okul sayısında, okullaşma ve okuryazarlık oranlarında artış meydana gelmiştir.

Meşrutiyet Dönemi’nde eğitim stratejileri ve felsefesi devlet yönetiminin en temel meselelerinden biri olmaya devam etmiştir. Topyekûn bir düzenleme yapılması gerektiğine inanılsa da buna imkân bulunamamış ancak birçok temel mesele ciddi şekilde tartışılmıştır. Bütün bu tartışmalar etrafında kümelenen eğitimciler, eğitimle ilgili çeşitli akımlar oluşturmuşlardır.

Bu kitap, II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcilerinin sahip oldukları birey düşüncesini ve onların görüşlerinin eğitim politikalarına ne düzeyde yansıdığını ele almaktadır. Girişle birlikte yedi bölümden oluşan çalışma; II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcilerinin Tedrisat-ı İptidaiye [Tedrisat], Terbiye ve Oyun, Terbiye, Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuası, Muallim, Mir’at-i Maarif adlı süreli yayınlarda 1908-1924 yılları arasında paylaştıkları eğitime yönelik görüşlerine odaklanmaktadır.

Çalışma kapsamında incelenen dergiler, imparatorluğun merkezinde yayımlanmakta ve sadece eğitim tartışmalarına yönelmektedir. Dergilerde yürütülen eğitim tartışmalarına katılan düşünürler arasında gerek düşünceleri gerekse eğitim sistemindeki etkili konumlarıyla Cumhuriyet Dönemi’nin eğitim politikalarının şekillenmesinde de etkili olan Ziya Gökalp, İbrahim Alaaddin Gövsa, Selim Sırrı Tarcan, İhsan Sungu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nevzat Ayas, Nafi Atuf Kansu, Necmettin Sadak, Mustafa Şekip Tunç gibi isimler yer almaktadır.

 

 

Yayın Tarihi: 11.11.2022
ISBN: 9786258350302
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 464
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 13.5 x 21 cm

Nokta Kitap, İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı'nın markasıdır.


Adres Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. No: 39/1 Fıstıkağacı İş Merkezi, Üsküdar, İstanbul


© Copyright 2022. Bütün Hakları Saklıdır.