Faruk Taşçı

Prof. Dr.; Rize-Pazar’da 1982 yılında doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde bitirdi. Aynı bölümde 28 Aralık 2020’den bu yana Profesör olarak görevini sürdürmektedir. Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım (2010), Sosyal Politika Ahlâkı (2012, 2017), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler ve Uygulamalar (2017), Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (2018), Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği (Ortak, 2019), Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif (2020), Sabahattin Zaim: Ahlak, Fikir ve Aksiyon (2021) ve Uluslararası Öğrencilerin Türk Diline Uyumları: İstanbul Üniversitesi Örneği (Ortak, 2022) adlarında telif kitapları yanında Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama (2017), Sabahattin Zaim ile İktisat, Toplum ve Siyaset (2019) ve İnsan, Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları (2020), Türkiye’de Sosyal Siyaset Alanın Oluşumu: İstanbul Üniversitesi Geleneği (2021), Sosyal Politikalarda Ak Partili Yıllar (2023) adlarıyla kitap editörlükleri ve Devletin Ekonomideki Rolü: İslamî Bir Bakış Açısı (2018) çevirisi bulunmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi çalıştaylarında (2009, 2011) komisyon üyeliği, 10. Kalkınma Planı Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Çalışma Grubu’nda (2013) raportörlük görevlerini yürüttü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1. Yaşlılık Şurası Yaşlı Ekonomisi komisyon üyeliğinde bulundu (2019) ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Aile Eğitim Programı İçerik Değerlendirme Çalışması”nda program geliştirme ekibinde yer aldı (2022). Polis Meslek Yüksek Okulu’nda “Toplumsal Psikoloji” (2007-2010), Harp Akademileri Komutanlığı’nda “Kamuda İş Etiği” (2013), Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde “Engellilere Yönelik Sosyal Yardım ve Hizmetler” (2015) ve TRT’de Hizmet İçi Eğitim kapsamında “İş Ahlakı” (2022) dersleri verdi. Dönemin T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Politika Çalışmaları dergi editörlüğünü (2018-2019) yürütmüş olan Taşçı’nın sosyal politika alanında birçok ürünü bulunmaktadır ve İslam’da ekonomi ve şehir gibi konular ile de ilgilenmektedir.


YAYINLAR

Nokta Kitap, İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı'nın markasıdır.


Adres Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. No: 39/1 Fıstıkağacı İş Merkezi, Üsküdar, İstanbul


© Copyright 2022. Bütün Hakları Saklıdır.